BacSon Technology
Bắc Sơn Technology (BacSonTech.Vn) là một công ty thuộc Tập đoàn Bắc Sơn với sứ mệnh là đơn vị đầu tư phát triển các công nghệ mới, đưa các sản phẩm nghiên cứu thành công phục vụ xã hội, là cầu nối chuyển giao công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước.

Với mục tiêu phát triển bền vững, các sản phẩm của công ty chúng tôi đều là những sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, phục vụ những nhu cầu cấp thiết của xã hội để xây dựng một đất nước Việt Nam xanh và sạch dựa trên những công nghệ mới chi phí thấp, hiệu quả cao.

Nền tảng phát triển:

Sự hậu thuẫn chặt chẽ từ các tổ chức phát triển công nghệ hàng đầu tại Việt Nam và Thế giới như:


  • Viện KH và CN Việt Nam, ĐH Quốc Gia, ĐH Bách Khoa, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ TW, các bác sỹ bệnh viện Việt Đức, K, Y học Cổ truyền... 

  • Viện Hàn Lâm KH Bungary,ĐH Nottingham, ĐH Osaka, Cty Gedeon, Công ty cảm biến Tamiya....

Các dự án tiêu biểu: Xem tại đây