BacSon Construction
Bắc Sơn Construction là đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thiết kế, thi công xây dựng công trình, ứng dụng các giải pháp xây dựng công nghệ cao. Ngoài ra thực hiện các dịch vụ tư vấn kiến trúc, quy hoạch phát triển bền vững, công trình xanh.

Các dịch vụ của Bắc Sơn Construction:

1. Tư vấn đầu tư: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, báo cáo kỹ thuật, thẩm định dự án, tư vấn các bước thực hiện đầu tư hoặc ủy thác đầu tư, liên kết đầu tư.

2. Tư vấn xây dựng: Tư vấn quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, phân tích và đánh giá hồ sơ thầu, quản lý dự án đầu tư, xây dựng; Tư vấn thẩm tra thiết kế; Tư vấn kiểm định độ bền kết cấu, kiểm định công xây dựng; Tư vấn quản lý xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng; Tư vấn khảo sát địa chất, đo đạc địa hình.

3. Thiết kế: Thiết kế quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công, lập thuyết minh thiết kế, tiêu chí kỹ thuật, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế hệ thống kỹ thuật MEPF, lập tổng dự toán, dự toán chi tiết các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi, thủy điện, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

4. Thi công: Thi công công trình, hạng mục công trình, tổng thầu thi công, tổng thầu EPC, thi công hoàn thiện, lắp đặt trang thiết bị, dây chuyền sản xuất các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình thủy lợi, thủy điện, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

5. Tư vấn, cung cấp công nghệ, vật liệu xây dựng: Cung cấp vật liệu, sản phẩm xây ngành xây dựng, tư vấn cung cấp, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu mới, tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng.