BacSon Education
Công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục Bắc Sơn – BacSon Education được thành lập với nhiệm vụ chính là cung cấp cho thị trường giáo dục những sản phẩm giáo dục tiên tiến, chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

BacSon Education đang hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức các chương trình đào tạo chính quy dài hạn tiệm cận và đạt trình độ quốc tế. Các đối tác này có thể kể đến Đại học Nottingham, trường Đại học Kinh tế Budapest, trường Đại học Công nghệ Việt Hung, trường Đại học Quốc tế Đông Nam Á, ...

BacSon Education cũng đang hợp tác với nhiều đối tác tổ chức các khóa học ngắn hạn, các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng sống, bổ trợ kiến thức chuyên môn, công nghệ, các chuỗi hội thảo công nghệ, các chương trình học mà chơi, chơi mà học, ... nhằm cung cấp cho thị trường giáo dục những sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao và đa dạng của xã hội.