BacSon Technology
Nghiên cứu phát triển, tối ưu hóa công nghệ. Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước. Đầu tư ứng dụng công nghệ vào sản xuất.
BacSon Land
Đầu tư kinh doanh Bất động sản. Phân phối, Marketing và Tư vấn các dự án Bất động sản nhà ở, Khu đô thị.
BacSon Construction
Tư vấn thiết kế thi công công trình. Giải pháp xây dựng công nghệ cao. Tư vấn kiến trúc, quy hoạch phát triển bền vững, công trình xanh.
BacSon Education
Đầu tư phát triển giáo dục. Liên kết đào tạo quốc tế. Các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo kỹ năng mềm.