BacSon Construction
Tư vấn thiết kế thi công công trình. Giải pháp xây dựng công nghệ cao. Tư vấn kiến trúc, quy hoạch phát triển bền vững, công trình xanh.
BacSon Education
Đầu tư phát triển giáo dục. Liên kết đào tạo quốc tế. Các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo kỹ năng mềm.