Công nghệ thuốc nhả chậm

Mô tả công nghệ

Phát triển vỏ bọc thuốc bằng Polymer tương thích sinh học có khả năng nhả thuốc theo thời gian và tý lệ mong muốn.

Tính năng và ứng dụng

Thuốc đưa vào cơ thể theo tỷ lệ hợp lý nhằm tiết kiệm thuốc và đem lại hiệu quả cao trong quá trình sử dụng thuốc và điều trị bệnh hay bổ dưỡng cơ thể của người và động vật.

Ứng dụng vào ngành dược phẩm, sản xuất các loại thuốc men, đem lại hiệu quả cao khi sử dụng và tiết kiệm chi phí thuốc men của người sử dụng thuốc và nhà sản xuất

Hiện trạng

Công nghệ đã được hoàn thiện trên một số loại thuốc thúy, bước đầu đưa ra ứng dụng bên ngoài phòng thí nghiệm và đang triển khai sản xuất