Hạt Nano

Mô tả công nghệ

Triển khai nghiên cứu nhằm ứng dụng hạt nano các loại vào trong sản xuất theo yêu cầu của khách hàng và tạo ra các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao.

Tính năng và ứng dụng

Các vật liệu sẽ có những tính năng vượt trội khi đưa về kích thước Nano và có tính ứng dụng cao trong sản xuất ứng dụng công nghệ cao với giá thành rẻ.

Ứng dụng vào sản xuất đem lại hiệu quả cao về kinh tế và chất lượng ví dụ như tạo nên các tính năng vượt trội cho sơn nano, mực in nano,… và các ứng dụng trong y sinh như phát hiện sớm ung thư.

Hiện trạng

Đã có một số loại hạt Nano đã được phát triển hoàn thiện và thương mại hóa.