Máy kiểm định chất lượng khí

Mô tả công nghệ

Phát triển các loại máy kiểm định và phát hiện các loại khí, sản xuất tại Viện khoa học và công nghệ Việt Nam

Tính năng và ứng dụng

Phát hiện các loại khí khác nhau với nồng độ thấp. Giúp kiểm nghiệm để các cơ quan chức năng cấp chứng chỉ môi trường cho các đối tượng cần thiết.

Ứng dụng trong kiểm định khí thải nhà máy, đăng kiểm xe cơ giới, phát hiện rò rỉ khí gas trong các căn hộ, tòa nhà, hay công trình nhằm bảo đảm an toàn.

Hiện trạng

Công nghệ đã được hoàn thiện, bước đầu đưa ra ứng dụng bên ngoài phòng thí nghiệm và đang triển khai sản xuất.