Năng lượng sạch

Mô tả công nghệ

Sản xuất viên nén từ phụp hẩm nông lâm nghiệp như rơm rạ, mùn cưa, dăm gỗ, vừa tận thu nguồn nguyên liệu thừa vừa làm sạch môi trường tạo ra nguồn nguyên liệu có chi phí, giá cả thấp hơn nhiều so với việc sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch

Tính năng và ứng dụng

Các viên nén Biomass có mật độ năng lượng cao, giải phóng nhiệt lượng lớn, hiệu suất cháy cao.

Sử dụng trong các lò hơi, làm nguồn nguyên liệu cho các ngành sản xuất sử dụng nhiệt lượng lớn.

Hiện trạng

Đang trong giai đoạn triển khai