Khí Gas hóa lỏng từ Biomass

Mô tả công nghệ

Sản xuất khí gas hóa lỏng từ viên nén Biomass sử dụng công nghệ hóa khí Biomass và hóa lỏng khí nhằm tận dụng nguồn năng lượng tái tạo

Tính năng và ứng dụng

Gas có thể sử dụng như gas được khai thác tự nhiên, sinh nhiệt năng tốt, chi phí thấp từ đầu vào, than thiện với môi trường

Ứng dụng trong các lĩnh vực vào sản xuất và cuộc sống.

Hiện trạng

Công nghệ khí hóa từ Biomass đã được phát triển hoàn thiện, giai đoạn hóa lỏng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu