Thư ngỏ
Bắc Sơn Group hoạt động trong lĩnh vực bất động sản - đầu tư - công nghệ - giáo dục - xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Với những mong muốn được góp phần nhỏ của mình vào công cuộc phát triển chung của kinh ...