Hà Nội còn hơn 100 chợ kém chất lượng
Trên địa bàn thành phố hiện có hơn 400 chợ, trong đó 131 chợ, lán tạm (chiếm 31,6%) không đáp ứng được yêu cầu về văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ...

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng ngành Thương mại, giai đoạn 2012-2015, có tính đến năm 2020. Trên địa bàn thành phố hiện có 414 chợ.Trong đó có khoảng 70 chợ kiên cố, chiếm 15,9%; 213 chợ bán kiên cố, chiếm 51,5%; 131 chợ lán tạm, chiếm 31,6%.


Mạng lưới chợ trên địa bàn thành phố chưa đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân. Ảnh: Hoàng Lan.

Thành phố đánh giá, hiện nay, phần lớn các chợ xuống cấp nghiêm trọng. Chợ tạm không đáp ứng được yêu cầu về văn minh thương mại, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ... Tổng diện tích đất chợ khoảng 1,5 triệu m2. Diện tích đất chợ bình quân đầu người là 0,25 m2 mỗi người, chỉ bằng 50% so với chỉ tiêu cả nước.

Mặc dù việc cải tạo chợ được chú trọng nhưng Hà Nội đánh giá, do khó khăn về bố trí vốn ngân sách cũng như thực hiện xã hội hoá đầu tư nên cơ sở hạ tầng mạng lưới chợ vẫn chưa được cải thiện rõ rệt. Nhìn chung, mạng lưới chợ trên địa bàn thành phố chưa đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân.

Về hệ thống bán buôn, bán lẻ hiện đại, trên địa bàn thành phố có 20 trung tâm thương mại và 128 siêu thị.

Mục tiêu phát triển, trong giai đoạn 2012-2015, UBND TP xác định danh mục dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư phát triển cơ sở hạ tàng 6 chợ đầu mối, chuyên doanh; 174 chợ dân sinh; 5 trung tâm buôn bán cấp vùng; 2 trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia và quốc tế; 22 trung tâm mua sắm; 29 trung tâm thương mại và 73 siêu thị. Thành phố sẽ tập trung đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm như các chợ đầu mối nông sản, thủy sản...

Theo VnExpress.net