VITV phỏng vấn GĐ BSI: Hậu quả của việc đầu tư BĐS theo đám đông