VITV phỏng vấn GĐKD BSL: Chuyển nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội