BAC SON INVEST – BSI

BSI là đơn vị thành viên của Bắc Sơn Group,  tập trung vào lĩnh vực đầu tư trực tiếp vào các dự án Bất động sản, quản lý và phát triển Dự án Bất động sản tại Việt Nam.

BSI có đội ngũ chuyên gia và cố vấn cao cấp là những người có kinh nghiệm, nhiều năm làm công tác quản lý cấp cao ở các cấp chính quyền, BSI thấu hiểu, có kinh nghiệm và khả năng trong việc giải quyết, thúc đẩy trình tự thủ tục dự án, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị dự án.

BSI có các hoạt động như đầu tư tài chính vào các Dự án bất động sản, quản lý và phát triển dự án cho các Doanh nghiệp, trực tiếp phát triển dự án và quản lý đầu tư.