BAC SON OVERSEAS PLATFORM – BSOP

Tháng 1 năm 2015, Công ty tư vấn Đầu tư & Định cư Quốc tế Bắc Sơn – BSOP được thành lập dựa trên nền tàng các hoạt động tư vấn đầu tư ra nước ngoài của Bắc Sơn Group đã thực hiện trong suốt các thời gian trước đó.

BSOP từ khi thành lập đã trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam về việc xúc tiến đầu tư nước ngoài cho các Nhà đầu tư Cá nhân & Doanh nghiệp, không ngừng vươn ra quốc tế với các hoạt động liên tục tại các quốc gia.

Với hệ thống mạng lưới phủ khắp Việt Nam với 5 chi nhánh và các chi nhánh, đại diện đặt tại Châu Âu và các quốc gia, BSOP hiện là một trong những doanh nghiệp lớn nhất khu vực về đầu tư quốc tế và các chương trình di trú cho doanh nhân.

Tìm hiểu thêm về BSOP tại: https://bsop.com.vn