Về chúng tôi

BAC SON GROUP

Với tiền thân là các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của các thành viên sáng lập tại Châu Âu, năm 2010, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Sơn được thành lập tại Hà Nội.

  • Năm 2010, Thành lập công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Bắc Sơn – Bắc Sơn Land, Sàn Giao Dịch Bất động sản Bắc Sơn.
  • Năm 2011, Thành lập công ty cổ phần phát triển công nghệ Bắc Sơn – Bắc Sơn Technology.
  • Năm 2012, Thành lập công ty Bắc Sơn Invest.
  • Năm 2014, Thành lập Công ty Bắc Sơn Investment Consulting – BSIC
  • Năm 2015, thành lập Công ty tư vấn Đầu tư & Định cư Quốc tế Bắc Sơn – BSOP – Đơn vị tiên phong tại Việt Nam về việc xúc tiến đầu tư nước ngoài cho các nhà đầu tư cá nhân & doanh nghiệp.

TẦM NHÌN

  • Trở thành một trong những công ty hàng đầu về dịch vụ, đầu tư, tư vấn đầu tư tại Việt Nam
  • Phát triển một công ty đa ngành nghề dựa trên nền tảng tri thức và ứng dụng các công nghệ, quy trình tiên tiến, dịch vụ chuyên nghiệp, mạng lưới đối tác toàn cầu

SỨ MỆNH

  • Mang lại một dịch vụ giá trị gia tăng cao, góp phần xây dựng một thị trường phát triển.
  • Cung cấp những dịch vụ, những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.