BAC SON LAND

Bắc Sơn Land được thành lập vào năm 2010 – là một trong mười đơn vị dịch vụ Bất động sản lâu đời và uy tín, đồng sáng lập liên minh Bất động sản G8, liên minh bất động sản R9 – các liên minh BĐS tiêu biểu hàng đầu tại Hà Nội.

Bắc Sơn Land là thành viên của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thành viên tích cực của CLB Bất động sản Hà Nội.

TẦM NHÌN

Xây dựng một công ty dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp và lớn mạnh, tạo ra các giá trị bất động sản bền vững và lâu dài, góp phần xây dựng một thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch và phát triển.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cung cấp giải pháp trọn gói về tư vấn đầu tư và phát triển kinh doanh, giải pháp sản phẩm, truyền thông và phân phối sản phẩm bất động sản bằng các phương pháp hiện đại và sáng tạo.