BAC SON TECHNOLOGY

  • Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Bắc Sơn – Bắc Sơn Technology hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và kinh doanh các sản phẩm công nghệ Nano, công nghệ mới đưa áp dụng vào các lĩnh vực trong cuộc sống.
  • Các sản phẩm tiêu biểu đã triển khai: N200 Pro ứng dụng cho Thuỷ Sản, Nông Nghiệp và Chăn nuôi.
  • Các công nghệ Nano ứng dụng cao cho công nghiệp, may mặc và môi trường.
  • Các giải pháp công nghệ mới ứng dụng cho năng lượng và kiến trúc xanh.